Tider för nationella ämnesproven 2015

Årskurs 6

Ämne Del Vecka Provdatum Provtid*
svenska, svenska som andraspråk A icke tidsbunden ännu ej fastställt
svenska, svenska som andraspråk B1+C1 6 mån 2 februari 2015 ännu ej fastställt
svenska, svenska som andraspråk B2+C2 6 ons 4 februari 2015 ännu ej fastställt
matematik A fr.o.m. v. 11 icke tidsbunden ännu ej fastställt
matematik B + C 13 tis 24 mars 2015 ännu ej fastställt
matematik D + E 13 tor 26 mars 2015 ännu ej fastställt
engelska A icke tidsbunden
  1. 15 min/par
engelska B 16 ons 15 april 2015 70 min +
rast ca. 30 min +
45 min
engelska C 16 fre 17 april 2015 45 min
geografi/ historia/ samhällskunskap/ religionskunskap A 18 tis 28 april 2015 ännu ej fastställt
geografi/ historia/ samhällskunskap/ religionskunskap B 18 ons 29 april 2015 ännu ej fastställt
biologi/ fysik /kemi A + C 19 tis 5 maj 2015 60 min + rast + 60 min
biologi/ fysik /kemi B 19 tor 7 maj 2015 60 min

 

Årskurs 9

 

Ämne Del Vecka Provdatum Provtid*
svenska, svenska som andraspråk A genomförs med fördel före provdatum för delprov B och C i grupper om 4–5 elever. maximalt 110 minuter/grupp
svenska, svenska som andraspråk B 12 tis 17 mars 2015 60 + 140 minuter
45–60 minuter för enskild genomläsning av ett texthäfte och 140 minuter till att svara på frågor om texterna eleven läst
svenska, svenska som andraspråk C 12 tor 19 mars 2015 200 minuter
biologi/ fysik/ kemi A1 + A2 + A3 16 tor 16 april 2015 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 13 icke tidsbunden 30 + 30 min
engelska A icke tidsbunden
  1. 15- 25 min/par eller elevgrupp
engelska B 17 ons 22 april 2015 90 min + rast ca. 30 min + 45-50 min
engelska C 17 fre 24 april 2015 80 min
matematik A icke tidsbunden
  1. 20-30 min per grupp
matematik B + C 19 ons 6 maj 2015 80 min
matematik D 19 fre 8 maj 2015 100 min
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 20 mån 11 maj 2015 120 min
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 20 tis 12 maj 2015 120 min

 

Annonser