Studie- och yrkesvägledning

För att eleven i år 9 skall kunna göra väl underbyggt val till gymnasiet behöver eleven ges möjlighet till att utveckla så kallad valkompetens under sin skoltid.

Eleven behöver:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om valalternativen, både yrken och utbildningar
  • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • lära sig fatta beslut och genomföra dem

Mitt yrke innefattar att vara ett stöd i elevens studie- och yrkesvalsprocess. Mitt främsta redskap är enskilda vägledningssamtal.

Välkommen!

Ulla-Stinas  Stenström
Telefon: 070-5461112
mail: 
ulla-stina.stenstrom@varberg.se

Annonser