Specialpedagog

Utgångspunkter

Håstensskolan har specialpedagogisk kompetens på flera nivåer; speciallärare Maria Jönsson och specialpedagog Anette Ask Johannesson. Dessutom har skolan tillgång till övergripande teamet i kommunen, ÖRT.

 

Annonser