Specialpedagog

Utgångspunkter

Håstensskolan har specialpedagogisk kompetens på flera nivåer; speciallärare Carina Svantesson och Karin Fritzon samt personal i resursgrupp, Anders Svensson och Ulrika Nittfors samt specialpedagog Anette Ask Johannesson. Dessutom har skolan tillgång till övergripande teamet i kommunen, ÖRT.