Skolkurator

Skolkuratorn är samtalspartner till elever, föräldrar samt personal. Kurator samarbetar med andra instanser så som BUP, Socialtjänst, ÖRT med flera.

Kurator har tystnadsplikt men har skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam då det föreligger oro för att en elev far illa.

Med en skolkurator kan du prata om sådant som bekymrar dig i skolan eller hemma. Det kan handla om kompisrelationer, ensamhet, ledsamhet eller annat som upptar dina tankar. Inget är för stort och inget är för litet.

Kontakt kan tas av eleven själv, förälder eller skolans personal – dock alltid i samförstånd med den unge.

Du är välkommen att ta kontakt med skolkurator Ulf Pellby

Jag arbetar: måndag-torsdag 07:45-16:30
Telefon: 070-2678051

E-post: ulf.pellby@varberg.se

Annonser