Skolhälsovården

Skolhälsovården består av skolläkare och skolsköterskor. Målet för verksamheten är att bidra till goda förutsättningar för lärande och hälsa för eleven. Skolhälsovården finns till för alla elever och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt men har skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam, då det föreligger misstanke om att elev far illa.

Skolläkaren heter Ulrika Isaksson.

Skolsköterskan heter Gunilla Wingbro Carlsson.
Arbetar: Mån 7:30-16,  tis 8-15:30 , ons 8-15:30, tors 8-15:30, fre 8-13.

Telefon: 0723-529543

Annonser