Skolans likabehandlingsplan

Håstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar ni här:>>

Ny termin nya scheman

Välkomna till en ny termin onsdagen 11/01 enligt schema. Det har blivit lite ändringar i schemat sedan höstterminen och nya uppdaterade scheman finns i menyn ovan.

Föräldramöte albansktalande

Den 11 oktober bjuds alla föräldrar som har albansktalande barn  på Bocksten  och Håstensskolan till föräldramöte. Läs mer här:>>

Läxstöd

Nu erbjuds läxstöd på Kulturhuset Komedianten onsdagar från 15.00 till 17.00.
Läs mer här:>>

Scheman

Nu är alla scheman uppdaterade på sidan.