Övriga

Carola Sandberg – Exp
Mona Olegård – Exp
Ulf Pellby – Kurator
Marie Lätt-Nyboe – Skolsköterska
Amelie Jonsson – Skolsköterska
Thomas Westling – SYV
Ewy Halldén – SYV
Ulrika Johansson – Bibliotikarie
Lennart Berntsson – Kontorsvaktm
Thomas Eriksson – Vaktmästare
Shpend Mulaj – Vaktmästare
Anders Svantesson – Skolvärd
Helen Minning – Kost och städ
Nusreta Krcic – Kost och städ
Monica Johansson – Kost och städ
Gun Leijon – Kost och städ
Agneta Hååg – Kost och städ
Annika Svensson – Kost och städ
Gunnevi Magnusson – Specialidrott

Annonser