Om skolan

Håstensskolan ligger i centrala Varberg och är en 6-9 skola. På Håstensskolan går elever från Bockstensskolan och Furubergsskolan.

På Håstensskolan anpassas undervisningen till varje elevs enskilda behov och förutsättningar. Skolan har aktiva elevråd i samtliga år som ska stärka och ge förutsättningar för ett aktivt elevinflytande. Skolan värdesätter också föräldrarnas delaktighet och skolan har en föräldraförening.

På Håstensskola har eleverna i årskurs 9 personliga datorer. Eleverna i år 6-8 har iPad.

Här hittar ni oss (karta): >>