Om skolan

Håstensskolan ligger i centrala Varberg och är en 6-9 skola. På Håstensskolan går elever från Bockstensskolan och Furubergsskolan.

På Håstensskolan anpassas undervisningen till varje elevs enskilda behov och förutsättningar. Skolan har aktiva elevråd i samtliga år som ska stärka och ge förutsättningar för ett aktivt elevinflytande. Skolan värdesätter också föräldrarnas delaktighet och skolan har en föräldraförening.

På Håstensskola har alla elever en egen iPad.

Här hittar ni oss (karta): >>

Annonser