Föräldrautbildning

Hej!

Om ni är intresserade, så gå in på Varbergs kommuns hemsida och kika. Länk här:>>

Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Vi som arbetar med barn och ungdomar får ofta ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet i föräldrarollen. Oro, frågor och bekymmer hör också till föräldraskapet. I våra utbildningar kan du få ”verktyg” i ditt föräldraskap.

Du kan få ökad insikt om barns och ungdomars behov samt möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen. Vi erbjuder föräldrautbildningar inriktade på barns olika åldrar. Vi har också en föräldrautbildning som särskilt vänder sig till separerade föräldrar med samarbetssvårigheter. Kurser startar kontinuerligt. De är gratis och kursmaterial ingår.

Trygghetscirkelns föräldraskap
Trygghetscirkelns föräldraskap är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 0 – 6 år. Kursen innefattar 8 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare.
Nästa kursstart är måndag 6 mars 2017, 16.30 – 18.30.
Anmäl dig via vår självservicetjänst.

Aktivt föräldraskap
Aktivt föräldraskap är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 4 – 12 år.
Kursen innefattar 6 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare.
Nästa kursstart är onsdag den 15 mars 2017, 16.30 – 18.30.
Anmäl dig via vår självservicetjänst.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar
Ledarskapsträning för tonårsföräldrar är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 13 – 19 år. Kursen innefattar 9 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 8 – 10 deltagare i varje grupp.
Nästa kursstart  är torsdag den 2 mars 2017, 17.30 – 19.15.
Anmäl dig via vår självservicetjänst.

Barn i föräldrars fokus BIFF
BIFF är en kurs för separerade föräldrar med fokus på hur du som förälder kan stötta ditt barn och hur barn påverkas när föräldrar har svårt att samarbeta. Vi har kurser med mammor för sig och pappor för sig. Det finns ingen koppling mellan grupperna och inget krav på att båda föräldrarna ska gå, Du träffar föräldrar i liknande situation och får möjlighet att diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation. Kursen innefattar 3 utbildningstillfällen. En gång per vecka. Vi är 6 – 8 deltagare.
Nästa kursstart
Mammor, 11 maj 2017 kl 16.30 – 18.30
Pappor, ej fastställt ännu.
Anmäl dig via vår självservicetjänst.

Familjeresurs
0340–69 71 36
familjeresurs@varberg.se

https://www.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillfamiljen/foraldrautbildningar.4.cd2d5fa14102cb73ad57f8.html

Annonser
%d bloggare gillar detta: