A-lag 9

Annika Thorén
Carolina Ockell
Bengt Svensson
Björn Örjangård
Maria Jönsson
Daniel Svensson
Per Lindberg
Per Larsson
Jens Hååg
Lena Österberg